ติว-สอบใบอนุญาต-ทนายความ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

ฝึกหยิบแบบพิมพ์ศาล สำหรับผู้ผ่านภาคทฤษฎีแล้ว จะสอบภาคปฏิบัติต่อไป

 

ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนข้อสอบอัตนัย การสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

คดีมีข้อพิพาท

 

คดีไม่มีข้อพิพาท

 

คำให้การ : ฟ้องแย้ง

 

คำร้อง : คดีแพ่ง

 • คำร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัด
 • คำร้อง/คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง
 • คำร้องขอรวมคดี
 • คำร้องขอเลื่อนคดี
 • คำร้องขอหมายเรียกพยานบุคคล
 • คำร้องขอให้ชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
 • คำร้องขอขยายระยะเวลา
 • คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
 • คำร้องขอออกหมายบังคับคดี
 • คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
 • คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน
 • คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง
 • คำร้องขอให้เพิ่มโทษ
 • คำร้องขอดำเนินคดีต่างผู้ตาย
 • คำร้องขอเรียกคู่ความเข้ามาแทนที่คู่ความผู้มรณะ

 

คำร้อง : คดีอาญา

 

คำแถลง

 • คำแถลงขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์
 • คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
 • คำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต
 • คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
 • คำแถลงขอคัดคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 • คำแถลงขอรับเงินค่าขึ้นศาลคืน

 

หนังสือ

 

สัญญา

 

พินัยกรรม

 

ข้อเท็จจริงที่ใช้ในการฝึกภาคปฎิบัติการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 48

ตัวอย่างคำถาม

 

 

ตัวอย่างคำตอบ

 

 

ถอดเทปจากการบรรยายการฝึกอบรมเพื่อ สอบ ทนายความ ภาคปฏิบัติรุ่น 48

ถอดเทป-บรรยาย-ปฏิบัติ-48-by-นาวิน-ขำแป้น
ถอดเทป-บรรยาย-ปฏิบัติ-48-by-นาวิน-ขำแป้น

 

ตัวอย่างข้อสอบปรนัย การสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

 

 

 

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ โดย ทนายชัชวาลย์ บำรุงวงศ์  ทนายชัชวาลย์ บำรุงวงศ์

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 2,222 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น