ติว-สอบใบอนุญาต-ทนายความ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ โดย ทนายชัชวาลย์ บำรุงวงศ์  ทนายชัชวาลย์ บำรุงวงศ์

 

 

ฝึกหยิบแบบพิมพ์ศาล สำหรับผู้ผ่านภาคทฤษฎีแล้ว จะสอบภาคปฏิบัติต่อไป

 

 

ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนข้อสอบอัตนัย การสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

ตัวอย่างข้อสอบปรนัย การสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

 

OK-นาวิน-ขำแป้น

(Visited 656 times, 1 visits today)