วันทนายความ-20-กุมภาพันธ์-2563

กิจกรรมวันทนายความ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ภาคเช้า: 07.30 – 09.00 น.

ทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ภาคบ่าย: 13.00 – 16.00 น.

สัมนากฎหมายใหม่ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและลดการเหลื่อมล้ำในสังคม” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ภาคค่ำ 18.00 – 22.00 น.

งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิแพค เมืองทองธานี

ฎีกาแห่งความรัก

ฎีกานิยามความรัก

“ความรัก” เป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้
“ความรัก” ที่แท้จริงคือ
– ความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรัก
– ความยินดีที่คนรักมีความสุข
– การให้อภัย เมื่อคนที่ตนรัก ทำผิด
– การเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนที่ตนรัก

ทรัพย์สินระหว่างชายหญิงที่อยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส

ทรัพย์สินระหว่างชายหญิงที่อยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส

ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างชายหญิงที่อยู่กินกัน ทำมาหาได้ร่วมกัน โดยชายและหญิงนั้น มิได้จดทะเบียนสมรส ก็ต้องแบ่งกัน