คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง

คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง

คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง, คำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต, คำแถลง, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง

 

หลักการบรรยาย

  1. คดีอยู่ในขั้นตอนใด
  2. ยืนยันว่าจำเลยมีภูมิลำเนาตามฟ้องโดยอ้างสำเนาทะเบัยนราษฏร์หรือทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  3. หากไม่พบตัวจำเลยหรือไม่มีบุคคลใดรับหมายเรียกสำเนาฟ้องไว้แทนโดยชอบ ขอให้ศาลมีคำสั่งปิดหมาย
  4. คำลงท้าย
  5. ลงชื่อโจทก์
  6. ลงชื่อ ผู้เรียง/พิมพ์/เขียน

ตัวอย่างที่ 1 (จำเลยเป็นบุคคลธรรมดา)

ข้อ 1 โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้

โจทก์ขอยืนยันว่าจำเลยมีภูมิลำเนาที่แน่นอนตามฟ้องของโจทก์จริง ปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลย เอกสารท้ายคำแถลงนี้

ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลย หากไม่พบตัวจำเลยและไม่มีบุคคลใดรับไว้แทนโดยชอบ ขอความกรุณาต่อศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ปิดหมาย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยไว้แทนการส่งด้วยวิธีธรรมดาด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

 

คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง-หน้า1
คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง-หน้า1

 

คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง-หน้า2
คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง-หน้า2

 

ตัวอย่างที่ 2 (จำเลยเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและขอให้ส่งหมายข้ามเขต)

ข้อ 1 คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ในวันนี้

เนื่องจากจำเลยทั้งสี่มีภูมิลำเนาเป็นที่แน่นอนตามที่โจทก์ระบุในคำฟ้อง รายละเอียดประกฎตามสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และสำเนาหนังสือรับรองของจำเลยที่ 3 เอกสารท้ายคำแถลง

ดังนั้นในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสี่ หากไม่มีผู้รับโดยชอบโจทก์ขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ได้โปรดมีคำสั่งให้พนักงานส่งหมายให้แก่จำเลยทั้งสี่ด้วยการปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสี่ด้วย

อนึ่งเนื่องจากจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดนนทบุรี โจทก์จึงขอศาลได้โปรดมีหนังสือถึงศาลจังหวัดนนทบุรี ขอให้จัดการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 2 แทนศาลนี้ด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

ข้อสังเกต

  1. จำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 4 เป็นบุคคลธรรมดาอ้างสำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคล อ้างหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เอกสารท้ายคำแถลง เพื่อยืนยันว่าจำเลยมีภูมิลำเนาตามฟ้องสามารถปิดหมายได้จริง
  2. การส่งหมายข้ามเขต เนื่องจากจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำนาจศาลที่ยื่นฟ้องในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ศาลที่ยื่นฟ้องจึงไม่มีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานเดินหมายส่งหมาย และปิดหมายได้จึงต้องมีหนังสือขอความร่วมมือจากศาลที่จำเลยที่ 2 อยู่ในเขตอำนาจ มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานของศาลนั้นเป็นผู้ส่งหมายและปิดหมายแทน

 

 

Comment

(Visited 4,831 times, 1 visits today)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
ทนาย คอมพิวเตอร์เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of