คะแนนสูงสุด-ทนายความ-51

ศิษย์จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้าคะแนนสูงสุด ทั้งอันดับ 1 และ 2 ทนายความ รุ่นที่ 51

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวนิภาพร นันธิพานิช
ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 พ.ศ.2562
ทำคะแนนได้สูงสุด อันดับที่ 1

นางสาวเปรมกมล ทองสุวรรณ
ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 พ.ศ.2562
ทำคะแนนได้อันดับที่ 2