อบรมกฎหมายแรงงาน-สภาทนายความธัญบุรี

สภาทนายความจังหวัดธัญบุรีจัดอบรมกฎหมายแรงงาน

ประมวลภาพการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงาน” จัดโดย สภาทนายความจังหวัดธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

สภาทนายความจังหวัดธัญบุรีจัดทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรกที่สภาทนายความจังหวัดธัญบุรี นำโดยท่านสฤษดิ์ เจียมกมล ประธานสภาทนายความจังหวัดธัญบุรี เริ่มจัดเวรส่งทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจเข้าให้บริการประชาชนตามนโยบายของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในเบื้องต้นได้ส่งทนายความไปนั่งให้บริการแก่ประชาชน 3 สถานีตำรวจนำร่อง คือ สภ.คลองหลวง สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ และ ที่ทำการชั่วคราว สภ.คูคต
เพียงแค่เริ่มการให้บริการในวันแรกก็มีประชาชนที่สนใจเข้ามาขอใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชาชน และทนายความ ต่างก็ประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดียิ่งต่อการเริ่มต้นให้บริการของสภาทนายความจังหวัดธัญบุรีในครั้งนี้