ติวสอบทนายความ-รุ่น-49

ติวสอบทนายความ รุ่น 49 (7 กันยายน 2561)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คณะกรรมการทนายความ รุ่นที่ 49 ได้จัดติวผู้อบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ ณ ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก