Y3-61-ซ้อมก่อนสอบ-นาวิน-ขำแป้น

ซ้อมก่อนสอบ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
Y3-61-ซ้อมก่อนสอบ-นาวิน-ขำแป้น
Y3-61-ซ้อมก่อนสอบ

 

ท่านที่จะสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สำหรับผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 15 กันยายน 2561 นี้ ลองซ้อมกันดูนะครับ

ข้อเท็จจริง-ท-49-01

ข้อเท็จจริง-ท-49-02

ข้อเท็จจริง-ท-49-03

ข้อเท็จจริง-ท-49-04

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350

ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ช่อนเร้นหรือโอนไป ให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 351

ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

 

ตอบ-มรรยาททนายความ
ตอบ-มรรยาททนายความ
(Visited 1,192 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of