นิติวิทยาศาสตร์

1.

การตรวจเขม่าปืนที่มือผู้ยิงนั้นต้องกระทำภายในกี่ชั่วโมง

Correct
Incorrect

 

2.

ลูก(หัว) กระสุนปืนที่ได้จากบาดแผล ร่างกายผู้ถูกยิง หรือจากสถานที่เกิดเหตุ ใช้เป็นวัตถุพยานได้เพราะ

Correct
Incorrect

 

3.

การบอกระยะของการยิงบอกได้จาก

Correct
Incorrect

 

4.

การบอกระยะยิงของอาวุธปืนจากการกระจายของเขม่าดินปืน สามารถใช้ได้ถึงระยะเท่าใดโดย

Correct
Incorrect

 

5.

นาย ก. ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วหลบหนีไป 1 เดือน พนักงานสอบสวนเก็บปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ใกล้ศพได้ 1 ปลอก ต่อมา นาย ก. ถูกจับกุมตัวได้พร้อมอาวุธปืน นาย ก. ปฎิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุฆ่าคนตาย และอาวุธปืนที่พนักงานสอบสวนยึดมาได้ไม่มีเข็มแทงชนวน อยากทราบว่าหลักฐานอะไรที่สามารถใช้มัดตัว นาย ก.ได้

Correct
Incorrect

 

6.

ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯลฯ พ.ศ. 2501 ซึ่งต่อไปนี้ข้อใดถือว่าเป็นอาวุธปืน

Correct
Incorrect

 

7.

การชันสูตรพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติจำเป็นต้องผ่าศพทุกครั้งหรือไม่

Correct
Incorrect

 

8.

การชันสูตรพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติ ที่เป็นอยู่ในประเทศไทย เป็นระบบใด

Correct
Incorrect

 

9.

หากผลการตรวจ DNA จากสารคัดหลั่งในช่องคลอดไม่ตรงกับ DNA ของผู้ต้องหาจะแปลผลอย่างไร

Correct
Incorrect

 

10.

กรณีตายตามธรรมชาติ ปัจจุบันถือเกณฑ์ใดที่ถือว่าบุคคลนั้นตายแล้วหรือไม่

Correct
Incorrect

 

11.

การค้นหาความจริงในคดีอาญา ในหลายกรณีจำเป็นต้องค้นพยานหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและจากศพ การค้นพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุ เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ใด

Correct
Incorrect

 

12.

ในทางกฎหมายไม่ได้นิยามไว้ว่า เมื่อไรจึงจะถือว่ามนุษย์ถึงแก่ความตาย เมื่อมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยจะถือตามเกณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งถือเกณฑ์

Correct
Incorrect

 

13.

ในทางกฎหมายคุ้มครองทั้งชีวิตมนุษย์ที่คลอดจากครรภ์มารดาและคุ้มครองชีวิตในครรภ์มารดาด้วย โดยถือว่าการทำลายชีวิตในครรภ์มารดา คือ ความผิดฐานทำแท้ง อยากทราบว่า ชีวิตในครรภ์มารดาเริ่มต้นเมื่อใด

Correct
Incorrect

 

14.

หากการดำเนินคดี ทนายความพบว่าจำเลยกระทำผิดในขณะที่มีปัญหาทางจิตหรือประสาท อยากทราบว่า กรณีใดบ้างที่ทนายความ สามารถนำสืบเพื่อให้ศาลยกเว้นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 และส่งตัวผู้กระทำผิดไปรับการรักษายังโรงพยาบาลจิตเวช มาตรา 48

Correct
Incorrect

 

15.

ในการจัดหาตัวอย่างลายมือชื่อในฐานะที่ท่านได้รับการอบรมวิชาการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อแล้ว ท่านจะดำเนินการจัดหาตัวอย่างลายมือชื่อดังนี้

Correct
Incorrect

 

16.

ในการส่งเอกสารไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อนั้น

Correct
Incorrect

 

17.

ในกรณีที่จะส่งเช็ค สัญญากู้ยืมเงิน หรือหนังสือพินัยกรรม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือที่กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ว่าลายมือชื่อในเอกสารเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันใช่หรือไม่ ท่านจะทำการจัดหาตัวอย่างลายมือชื่อได้อย่างไร

Correct
Incorrect

 

18.

ในกรณีที่เอกสารที่จะส่งไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม หรือที่กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปรากฏว่าเป็นสำเนาภาพถ่ายและไม่สามารถหาเอกสารต้นฉบับที่แท้จริงได้เนื่องจากสูญหายไป ท่านจะต้องแจ้งผู้เชี่ยวชาญอย่างไรบ้าง

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

 

forensic-science-นาวิน-ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 1,454 times, 1 visits today)