บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรม

1.

สิ่งสำคัญที่สุดในการทำความเห็นทางกฎหมายคือ

Correct
Incorrect

 

2.

งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายเป็นงาน

Correct
Incorrect

 

3.

ในการร่างสัญญา

Correct
Incorrect

 

4.

งานให้คำปรึกษากฎหมายต่างกับงานระงับข้อพิพาทเพราะ

Correct
Incorrect

 

ข้อสอบปรนัยเรื่องอื่น

นาวิน ขำแป้น

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 1,392 times, 1 visits today)