บรรยายฟ้อง-คดีอาญา

หลักการบรรยายคำฟ้อง คดีอาญา

คดีมีข้อพิพาท, คำฟ้องคดีอาญา, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 

ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ และมี

(1) ชื่อศาลและวันเดือนปี

(2) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจำเลย และฐานความผิด

(3) ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชาติและบังคับ

(4) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจำเลย

(5) การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี

ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยคำพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง

(6) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด

(7) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง

 

ตัวอย่างการเขียนตอบ “ภาคทฤษฎี”

ฟ้องอาญา-ภาคทฤษฎี
ฟ้องอาญา-ภาคทฤษฎี

 

ตัวอย่างการเขียนตอบ “ภาคปฏิบัติ”

     ฟ้องอาญา-หน้า1

 

ฟ้องอาญา-หน้า2
       ฟ้องอาญา-หน้า2

 

ท้ายฟ้องอาญา-หน้า1
      ท้ายฟ้องอาญา-หน้า1

 

ท้ายฟ้องอาญา-หน้า2
            ท้ายฟ้องอาญา-หน้า2

 

แบบพิมพ์ศาล [ฉบับใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ] หมายเลข (๔) คำฟ้อง | ใช้แบบพิมพ์เดียวกันกับคดีแพ่ง


ตัวอย่าง หน้า 1
=================================

ตัวอย่าง หน้า 2
=================================

Download แบบฟอร์ม


 

แบบพิมพ์ศาล [ฉบับใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ] หมายเลข (๖) คำขอท้ายคำฟ้องอาญา


ตัวอย่าง หน้า 1
=================================

ตัวอย่าง หน้า 2
=================================

Download แบบฟอร์ม


 

แบบพิมพ์ศาล [ฉบับใช้งานจริง] หมายเลข (๔) คำฟ้อง


ตัวอย่าง หน้า 1
=================

ตัวอย่าง หน้า 2
=================

.pdf

Ms Word

 

แบบพิมพ์ศาล [ฉบับใช้งานจริง] หมายเลข (๖) คำขอท้ายคำฟ้องอาญา


ตัวอย่าง หน้า 1
=================

ตัวอย่าง หน้า 2
=================

.pdf

Ms Word
(Visited 8,431 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] คำฟ้องคดีอาญา […]