พินัยกรรม-โดย-นาวิน-ขำแป้น

พินัยกรรม

พินัยกรรม, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
พินัยกรรม-โดย-นาวิน-ขำแป้น
พินัยกรรม โดย นาวิน ขำแป้น ทนายความ

พินัยกรรมแบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ

1.พินัยกรรมแบบธรรมดา

2.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

3.พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

4.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

5.พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

 

พินัยกรรมที่ทำกันเป็นส่วนใหญ่ คือ พินัยกรรมแบบธรรมดา 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1656 บัญญัติว่า

            “พินัยกรรมนั้นจะทำตามแบบดังนี้ก็ได้ กล่าวคือ ต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือนปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้น ต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น

            การขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับการทำพินัยกรรมตามมาตรานี้”

 

 

 

พินัยกรรมมีหลายแบบ พินัยกรรมแบบนี้เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน มิฉะนั้น มิชอบด้วยกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656 วรรค 1

 

ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1653 วรรค 1

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1653 วรรค 1

        “ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้”

       

 

รูปแบบพินัยกรรมแบบธรรมดาต้องมี

(1) ทำที่

(2) วันที่ทำ

(3) เนื้อหาพินัยกรรม

(4) ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม

(5) ลายมือชื่อพยาน 2 คน

 

พินัยกรรมต้องมีข้อความสำคัญคือแสดงเจตนาไว้ก่อนตายว่าเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายประสงค์จะยกทรัพย์มรดกให้แก่ใครบ้าง ถ้าไม่มีข้อความนี้อยู่ อาจกลายเป็นหนังสือยกให้ไม่ใช่พินัยกรรมก็ได้

(Visited 2,023 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] พินัยกรรม […]