คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย

คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง

คำร้อง : คดีแพ่ง, คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย-00
คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย

คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง

หลักการบรรยาย

  1. คดีอยู่ในขั้นตอนใด
  2. ขอแก้ข้อความจากคำฟ้องหน้าที่เท่าไร บรรทัดที่เท่าไร
  3. ข้อความเดิมมีว่าอย่างไร
  4. นอกจากที่แก้ไขใหม่ ให้คงเป็นไปตามคำฟ้องเดิมทุกประการ
  5. เป็นการแก้ไขคำฟ้องเล็กน้อยเนื่องจากเหตุผลใด เช่น พิมพ์ผิดพลาด หรือ คำนวนตัวเลขผิดพลาด

ตัวอย่าง (คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย)

ข้อ 1 คดีนี้ศาลกำหนดวันนัดชี้สองสถานในวันที่ 1 มีนาคม 2558

เนื่องจากขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล จำเลยมีชื่อตามที่ปรากฏในทะเบียนว่า บริษัท ดินทอง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1

ต่อมาโจทก์ทราบว่าเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 จำเลยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น บริษัท ฟ้าทอง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2

โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ขออนุญาตแก้ไขคำฟ้องเฉพาะชื่อของจำเลย จากเดิมที่ระบุไว้ว่า บริษัท ดินทอง จำกัด เป็น บริษัท ฟ้าทอง จำกัด เพื่อให้ตรงกับหลักฐานทางทะเบียนที่จำเลยได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงไว้ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ด้วย

นอกจากที่ขอแก้ไขมานี้ คงเป็นไปตามฟ้องเดิมทุกประการ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย-หน้าแรก
คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย-หน้าแรก

 

คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย-หน้าหลัง
คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย-หน้าหลัง

 

ข้อสังเกต

  1. คดีอยู่ในขั้นตอนใดต้องดูจากที่คำถามในข้อสอบกำหนดมา แต่จากตัวอย่าง คดีนี้อยู่ในขั้นตอนนัดชี้สองสถาน
  2. การแก้ไขคำฟ้อง ต้องระบุว่าคำฟ้องเดิมมีข้อความว่าอย่างไรและคำฟ้องที่จะแก้ไขใหม่มีข้อความว่าอย่างไร
  3. ข้อความสำคัญที่ต้องไม่ลืมคือ “นอกจากที่แก้ไขมานี้ คงให้เป็นไปตามคำฟ้องเดิมทุกประการ” 
  4. อ้างเอกสารสำคัญท้ายคำร้องด้วย เช่น บุคคลธรรมดา อ้างสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ นิติบุคคล อ้างสำเนาหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
(Visited 5,602 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง […]