สัญญาประนีประนอมยอมความ-นอกศาล-โดย-นาวิน-ขำแป้น

สัญญาประนีประนอมยอมความ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 850, 851, 852

หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล, สัญญา, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
สัญญาประนีประนอมยอมความ-นอกศาล-โดย-นาวิน-ขำแป้น
สัญญาประนีประนอมยอมความ-นอกศาล-โดย-นาวิน-ขำแป้น
ลักษณะ17-สัญญาประนีประนอมยอมความ-มาตรา-850-851-852
ลักษณะ17-สัญญาประนีประนอมยอมความ-มาตรา-850-851-852

 

  สัญญาประนีประนอมยอมความ  บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 17

มาตรา 850

อันว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน

มาตรา 851

อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

มาตรา 852

ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน

 

สัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล
สัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล
(Visited 6,452 times, 7 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of