ถอนฟ้อง-คดีแพ่ง-นาวิน-ขำแป้น

ถอนฟ้อง คดีแพ่ง

คำร้อง-คำบอกกล่าว-ขอถอนฟ้อง, คำร้อง : คดีแพ่ง, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
ถอนฟ้อง-คดีแพ่ง-นาวิน-ขำแป้น
ถอนฟ้อง-คดีแพ่ง-นาวิน-ขำแป้น

 

การถอนฟ้องในคดีแพ่ง มี 2 อย่าง [ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 175]

1. ถอนฟ้อง ก่อน จำเลยยื่นคำให้การ >> ทำเป็น >> “คำบอกกล่าว” ขอถอนฟ้อง
>> ถอนเฉย ๆ โดยไม่ต้องเขียนเหตุผลในคำบอกกล่าว ก็ได้

2. ถอนฟ้อง หลัง จำเลยยื่นคำให้การ >> ทำเป็น >> “คำร้อง” ขอถอนฟ้อง
>> ต้องเขียนเหตุผลในคำร้องด้วย ว่า “ โจทก์ ถอนฟ้องจำเลยเพราะอะไร “
เพราะ จำเลย ยื่นคำให้การแล้ว ศาลต้องถาม(ฟัง)จำเลยก่อนว่าจะยอมให้ถอนฟ้องหรือไม่ จำเลยคัดค้านหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่คัดค้าน หรือยินยอมให้ถอนฟ้อง ศาลจึงอนุญาตได้ (แต่กฎหมายให้เป็นดุลพินิจของศาล ไม่บังคับให้ศาลต้องอนุญาต หรือ ไม่อนุญาต)
แต่ถ้าเข้ากรณี ป.วิ.แพ่ง 175(2) ศาลต้องอนุญาต เท่านั้น

ป.วิ.แพ่ง มาตรา 175 
ก่อน จำเลยยื่นคำให้การ โจทก์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่น คำบอกกล่าว เป็นหนังสือต่อศาล
ภายหลัง จำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็น คำร้อง ต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่
(1) ห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาต โดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมี ก่อน
(2) ในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้อง เนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลย ให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้น

 

ข้อเท็จจริง

โจทก์ ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล ฟ้องเรียกเงินตามสัญญาเงินกู้ 200,000 บาท จำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การ แต่เอาเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ ครบ 200,000 บาท (เต็มตามฟ้อง) โจทก์บอกว่า ไม่ดำเนินคดีแล้ว จะถอนฟ้องให้

ให้เขียน ..???…. เพื่อถอนฟ้อง >> ” ……………..”

ตัวอย่าง-คำบอกกล่าว
ตัวอย่าง-คำบอกกล่าว
คำบอกกล่าว-ถอนฟ้อง-นาวิน-ขำแป้น-2
คำบอกกล่าว-ถอนฟ้อง-นาวิน-ขำแป้น

 

กรณีข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป

โจทก์ ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล ฟ้องเรียกเงินตามสัญญาเงินกู้ 200,000 บาท จำเลยยื่นคำให้การเพื่อต่อสู้คดีแล้ว แต่ต่อมาโจทก์และจำเลยตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ โจทก์บอกว่า ไม่ดำเนินคดีแล้ว จะถอนฟ้องให้

ให้เขียน ..???…. เพื่อถอนฟ้อง >> ” ……………..”

 

ตัวอย่าง-คำร้อง-ถอนฟ้อง
ตัวอย่าง-คำร้อง-ถอนฟ้อง

 

  • ถอนฟ้อง ต้องทำก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา จะมายืนคำร้องขอถอนฟ้องในขั้นฎีกาไม่ได้ (ฎีกาที่ 405/2519)
  • ศาลอาจจะอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่ก็ได้ กฎหมายให้เป็นดุลพินิจของศาล
  • ถ้าฟ้องของโจทก์บกพร่อง โจทก์จะมาถอนฟ้องเพื่อจะทำคำฟ้องมาใหม่ และเป็นการเอาเปรียบจำเลย ศาลอาจไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องก็ได้ (ฎีกาที่ 6403/2539)
  • หากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้ว คู่ความจะถอนฟ้องไม่ได้ ทางแก้คือ ต้องยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จากนั้นยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษาตามยอมให้ หากยื่นเพียงขอถอนฟ้องอุทธรณ์หรือถอนฟ้องฎีกาเพียงเท่านั้น ศาลจะอนุญาตให้ถอนฟ้องเฉพาะฟ้องอุทธรณ์หรือฟ้องฎีกา แต่คำพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือ ศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี จะยังมีผลผูกพันคู่กรณีอยู่

 

(Visited 10,171 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] คำร้อง/คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง […]