ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด

ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา-ภาค-2-ความผิด-นาวิน-ขำแป้น
ประมวลกฎหมายอาญา-ภาค-2-ความผิด-นาวิน-ขำแป้น

ภาค 2

ความผิด


ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
– หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ – (107-112)
– หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร – (113-118)
– หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร – (119-129)
– หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ – (130-135)
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย – (135/1-135/4)
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
– หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน – (136-146)
– หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ – (147-166)
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
– หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม – (167-199)
– หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม – (200-205)
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา – (206-208)
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน – (209-216)
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน – (217-239)
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
– หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา – (240-249)
– หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว – (250-263)
– หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร – (264-269)
– หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ – (269/1-269/7)
– หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง – (269/8-269/15)
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า – (270-275)
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ – (276-287/2)
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
– หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต – (288-294)
– หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย – (295-300)
– หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก – (301-305)
– หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชรา – (306-308)
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
– หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ – (309-321)
– หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ – (322-325)
– หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท – (326-333)
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
– หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ – (334-336 ทวิ)
– หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ – (337-340 ตรี)
– หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง – (341-348)
– หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ – (349-351)
– หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก – (352-356)
– หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร – (357)
– หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ – (358-361)
– หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก – (362-366)
ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวศพ – (366/1-366/4)

ภาค 1ภาค 2ภาค 3

ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
– หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ – (107-112)
– หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร – (113-118)
– หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร – (119-129)
– หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ – (130-135)
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย – (135/1-135/4)
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
– หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน – (136-146)
– หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ – (147-166)
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
– หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม – (167-199)
– หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม – (200-205)
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา – (206-208)
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน – (209-216)
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน – (217-239)
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
– หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา – (240-249)
– หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว – (250-263)
– หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร – (264-269)
– หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ – (269/1-269/7)
– หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง – (269/8-269/15)
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า – (270-275)
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ – (276-287/2)
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
– หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต – (288-294)
– หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย – (295-300)
– หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก – (301-305)
– หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชรา – (306-308)
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
– หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ – (309-321)
– หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ – (322-325)
– หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท – (326-333)
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
– หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ – (334-336 ทวิ)
– หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ – (337-340 ตรี)
– หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง – (341-348)
– หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ – (349-351)
– หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก – (352-356)
– หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร – (357)
– หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ – (358-361)
– หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก – (362-366)
ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวศพ – (366/1-366/4)

electronic-criminal-click
{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_owl":"3","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}
(Visited 4,070 times, 1 visits today)

5
Leave a Reply

avatar
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] ภาค 2 ความผิด […]

trackback

[…] ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 […]

trackback

[…] ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ความผิดฐานยักยอก […]

trackback

[…] ความผิด ลหุโทษ (Visited 435 times, 2 visits today) Tagged […]

trackback

[…] ภาค 2 ความผิด | (มาต&#… […]