ทนายความ-รุ่น-49

รับประกาศนียบัตร ทนายความ รุ่นที่ 49

ข่าวสาร, ทั่วไป
ทนายความ-รุ่น-49
ทนายความ-รุ่น-49

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในช่วงเช้า สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ได้จัดให้มีการอบรมจริยธรรม ในหัวข้อ “จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ” โดย พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ อบรม หัวข้อ “จริยธรรมมรรยาททนายความ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม และศีลธรรมอันดีของวิชาชีพทนายความและผดุงความยุติธรรม เพื่อรับใช้ประชาชน และในช่วงบ่ายมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิก/รองเลขาธิการ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 และคณะกรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 และผู้รักษาสถานภาพฯ มีจำนวน 739 คน กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 25 คน และครั้งที่ 3/2561 จำนวน 198 คน และกรณีสมทบ 42 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,004 คน.

พิธีรับใบประกาศ-ทนายความ-49
พิธีรับใบประกาศ-ทนายความ-49

 

Lawyer-49-02
Lawyer-49-02

 

Lawyer-49-03
Lawyer-49-03

 

Lawyer-49-04
Lawyer-49-04

 

Lawyer-49-05
Lawyer-49-05

 

Lawyer-49-06
Lawyer-49-06

 

Lawyer-49-07
Lawyer-49-07

 

 

Lawyer-49-08
Lawyer-49-08
Lawyer-49-09
Lawyer-49-09

 

Lawyer-49-10
Lawyer-49-10

 

Lawyer-49-11
Lawyer-49-11

 

Lawyer-49-12
Lawyer-49-12

 

Lawyer-49-13
Lawyer-49-13
ทนายความ-รุ่นที่-49
ทนายความ-รุ่นที่-49
เสื้อ-โปโล-ทนายความ-49
เสื้อ-โปโล-ทนายความ-49
(Visited 836 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of