สังคม-สมดุล-นาวิน-ขำแป้น-ทนายความ-คอมพิวเตอร์

สังคม สมดุล

ข่าวสาร, ทั่วไป

สังคม-สมดุล-นาวิน-ขำแป้น-ทนายความ-คอมพิวเตอร์

สังคม สมดุล นาวิน ขำแป้น ทนายความ คอมพิวเตอร์จริงอยู่เราไม่ได้ยึดเรื่องเงินเป็นหลัก แต่สิ่งที่เราจะยึดเป็นหลักคือ ความถูกต้อง ยุติธรรม เงิน, ความสุข, ความสบายใจ, ฯลฯ บางครั้งเป็นส่วนหนึ่งแห่งความถูกต้องยุติธรรม การที่เรารักษาสมดุลของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ สิทธิ ที่เรามี และ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ต้องรักษาไว้เพื่อความสมดุลของสังคม

การสละสิทธิในสิ่งที่เราควรได้รับ ในบางครั้งกลายเป็นช่องทางของอีกฝ่ายหนึ่งในการเอาเปรียบสังคม การยอมรับการถูกเอาเปรียบกลายเป็นสิ่งที่ทำให้สังคม ถูกเอาเปรียบอย่างไม่สิ้นสุด          ดังนั้น เราจึงควรรักษา สิทธิ และ หน้าที่ของเราไว้

ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนี้เอง…

 

 

(Visited 98 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of