เสื้อ-โปโล-ทนายความ-49

เสื้อโปโล ทนายความรุ่นที่ 49

ข่าวสาร
เสื้อโปโล ทนายความ รุ่นที่ 49
ขนาเสื้อโปโล ทนายความ รุ่นที่ 49
สต๊อกเสื้อ-ทนายความ-รุ่นที่-49-ณ-วันที่-12-มีนาคม-2563
สต๊อกเสื้อ ทนายความ รุ่นที่ 49 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ภาพจากสมาชิก

นวทรัพย์ เสริมอยู่คง
นวทรัพย์ เสริมอยู่คง
กฤษณชัย​ คำ​จันทร์
พรหมพิพัฒน์ จันทศร

คณะกรรมการทนายความ รุ่นที่ 49

คณะกรรมการ ทนายความ รุ่นที่ 49
คณะกรรมการ ทนายความ รุ่นที่ 49

นายนาวิน ขำแป้น

ประธาน

โทร.086-305-7731

นางสาวปลิดา ศรีใส

รองประธาน

โทร.085-653-6541

นายเมธี ประดิษฐ์

รองประธาน

โทร.093-124-2405

นายดีเลิศ อ้อวิจิตร

รองประธาน

โทร.085-912-2601

นายภาคิน สิงห์จารย์

เลขา

โทร.093-145-2463

นางสาวณภษร วริทธิ์ภานิช

เลขา

โทร.064-948-9922

นายเจษฎา คำรินทร์

การเงิน (เหรัญญิก)

โทร.081-873-7710

นางสาวฐาปนี บัวสอน

การเงิน (เหรัญญิก)

โทร.092-431-7781

นายมารุช สะและหมัด

ประชาสัมพันธ์

โทร.081-558-2123

นายพรมพิพัฒน์ จันทศร

วิชาการ

โทร.089-966-0046

นายสรรเสริญ ศรีบุระพันธ์

วิชาการ

โทร.063-209-6649

นายธานินทร์ ส้มหวาน

วิชาการ

โทร.064-550-9862

นายสุรพศพงษ์ ตุลารักษ์นิยม

วิชาการ

โทร.090-992-9345

นายธัญญา สามารถ

ประธานภาค 1,2,3,4

โทร.089-938-4837

นายธานินทร์ ส้มหวาน

กรรมการ ภาค 1,2,3,4

โทร.064-550-9862

นางสาวอัมมิกา เรืองฤทธิ์

กรรมการ ภาค 1,2,3,4

โทร.081-921-9910

พงศ์ภรณ์ รุ่งเรืองอริโย

กรรมการ ภาค 1,2,3,4

โทร. 084-899-9656

พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์

ประธานภาค 5,6,7

โทร.095-116-9415

นายเจษฎา คำรินทร์

กรรมการ ภาค 5,6,7

โทร.081-873-7710

นางสาวกัญจน์รศา เทศทอง

กรรมการ ภาค 5,6,7

โทร.091-542-4692

วินิธา ประดับ

กรรมการ ภาค 5,6,7

โทร.085-149-4951

นายสุนทร ลักษณะสมบูรณ์

ประธานภาค 8,9

โทร.096-073-1662

นายพูลศักดิ์ สุชาติพงศ์

กรรมการภาค 8,9

โทร.082-915-8036

พ.ต.อ.พยงค์ สานุกูล

กรรมการภาค 8,9

โทร.081-963-5728

นายเกรียงไกร เลิศวรภัทร

กรรมการภาค 8,9

โทร.083-594-3154

(Visited 669 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of