ไม่มีความผิด-ไม่มีโทษ-ถ้าไม่มีกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา

จะให้ผลย้อนหลังเป็นโทษแก่ผู้กระทำมิได้ แต่ย้อนหลังเพื่อเป็นคุณได้

กฎหมายอาญา

ต้องตีความโดยเคร่งครัด [ กฎหมายอาญาต้องตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดเฉพาะในด้านที่เป็นคุณแก่จำเลยมิใช่ในทางที่เป็นโทษแก่จำเลย ]

กฎหมายอาญา

ย้อนหลังเป็นผลร้ายมิได้

กฎหมายอาญา

จะย้อนหลังให้ผลร้ายแก่ผู้กระทำ โดยบัญญัติให้เป็นความผิด หรือเพิ่มโทษในภายหลังมิได้

กฎหมายอาญา

ต้องมีบทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร

กฎหมายอาญา

ต้องมีบทบัญัติความผิดและโทษไว้ในขณะกระทำ

กฎหมายอาญา

ต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจน ปราศจากการคลุมเครือ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2

บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_owl":"3","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}
(Visited 807 times, 1 visits today)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] มาตรา 2 […]