คะแนนสูงสุด-ทนายความ-51

ศิษย์จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้าคะแนนสูงสุด ทั้งอันดับ 1 และ 2 ทนายความ รุ่นที่ 51

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


นางสาวนิภาพร นันธิพานิช ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 พ.ศ.2562 ทำคะแนนได้สูงสุด อันดับที่ 1


นางสาวเปรมกมล ทองสุวรรณ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 พ.ศ.2562 ทำคะแนนได้อันดับที่ 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และกรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2,018 คน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทนายความ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ ท่านทั้งหลายนี้ควรจะได้ทราบให้แน่ชัดว่า ทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาพร้อมเพื่อการทำงานแล้ว ดังนั้นไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพการงานใด แต่ละคนจึงควรตั้งใจไว้ให้หนักแน่นมั่นคง และอุตสาหะ พยายามให้เต็มกำลัง ที่จะใช้หลักวิชาการและสติปัญญาความสามารถที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยจิตสำนึกที่แน่วแน่ว่า การทำงานนั้น นอกจากจะกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้ว ยังจะต้องกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย ความตั้งใจพยายามทำได้ดังนี้จะเป็นหนทางนำทุกท่านให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานและสมหวังในชีวิต”

ในวันนี้ ยังมีรุ่นพี่ ทนายความรุ่นที่ 49 ร่วมถ่ายภาพและร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

ขอเชิญทนายความรุ่นที่ 51 ทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร โดย Click ที่ Link ด้านล่างนี้

https://line.me/ti/g2/7Uq4Z27XNEyWcbU5AsV9yg?utm_source=invitation&utm_medium=invite_friends&utm_campaign=default

(Visited 349 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of