ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 

 

ลองทำแบบฝึกปรนัย

 

Question 1

เมื่อตัวบทกฎหมายเกิดความเคลือบคลุมไม่ชัดเจนผู้ใช้กฎหมายจำเป็นต้องใช้วิธีการใดเพื่อแก้ไขปัญหา
skip-002

 

แบบฝึกปฎิบัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (40101) [ General Principles of Law ]

 

lawyer-technical-logo

(Visited 31,132 times, 29 visits today)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of