20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ

20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ

กฎหมาย, ข่าวสาร, ทั่วไป

20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528  ก่อตั้ง สภาทนายความ

วันที่ 20 ก.พ.ของทุกปีเป็น “วันทนายความ

พ.ศ. 2500 ก่อตั้งสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขึ้น โดยจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500

พ.ศ.2528 ออกประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 และมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้

20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ
20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ
(Visited 35 times, 2 visits today)

Leave a Reply

1 Comment on "20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ"

avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of