ท่อง-อาญา-มาตรา-86-Q

ท่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

ประมวลกฎหมาย, ประมวลกฎหมายอาญา, กฎหมายอาญา1, กฎหมาย

ท่อง-อาญา-มาตรา-86-Q

            ใช่ครับ การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จ ในสาขานิติศาสตร์นั้นต้องศึกษาบทมาตรา ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ ทำความเข้าใจ รู้จักเชื่อมโยงบทบัญญัติต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดความยุติธรรมในสังคม นอกจากนั้น  นักเรียน นิสิต นักศึกษา วิชากฎหมายทุกคน  ต้องผ่านการ “ท่องจำ” มาแล้วทั้งสิ้น มีปรมาจารย์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่า “หลังจากที่ทำความเข้าใจ รู้จักเชื่อมโยงบทบัญญัติต่าง ๆ และนำไปใช้ ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว”   “การท่องจำ” เป็น “เวทมนต์” ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่รักในการประกอบวิชาชีพในสายกฎหมายและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ก่อนจะลงมือท่องจำนั้นต้องคัดคำสำคัญในตัวบทออกมาก่อนและจำคำสำคัญนั้น หลังจากนั้นก็ลงมือท่องซ้ำไปซ้ำมา จนแม่นยำ

 

ท่อง-อาญา-มาตรา-86-Q
ท่อง-อาญา-มาตรา-86-Q

มาตรา 86

  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็น หรือ ในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด กระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะ หรือ นั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็น การกระทำความผิด ต้องระวางโทษ ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่ นั้น

Correct
Incorrect

 

 

นาวิน ขำแป้น

(Visited 1,049 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of