7 สิงหาคม วันรพี

กฎหมาย, ข่าวสาร, ทั่วไป
7-สิงหาคม-วัน-รพี
7-สิงหาคม-วัน-รพี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ผู้วางรากฐานกฎหมายและศาลของไทย

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 

๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ ยิ่งแก่ประเทศชาติ

(Visited 231 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of