บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ประมวลกฎหมายอาญา, ข่าวสาร
สารบัญ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3

ลักษณะ 2

บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

*มาตรา 102

ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*มาตรา 102 แก้ไขโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 10 ก หน้า 43 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558)

มาตรา 103

บทบัญญัติในลักษณะ 1 ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดลหุโทษด้วย เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้

มาตรา 104

การกระทำความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น

มาตรา 105

ผู้ใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

มาตรา 106

ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษ

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

(Visited 270 times, 1 visits today)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] ลักษณะ 2 : บทบัญญั&#36… […]

trackback

[…] ลักษณะ 2 : บทบัญญั&#36… […]