คำฟ้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(3) “คำฟ้อง”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ประมวลกฎหมาย
คำฟ้อง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(3) “คำฟ้อง”

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 1 (3)

“คำฟ้อง”  หมายความว่า  กระบวนพิจารณาใดๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ ไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลชั้นต้น หรือชั้นอุทธรหรือฎีกาไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอ หรือเสนอในภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้งหรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่

(Visited 508 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of