Exam-Lawyer-Y-2-61-00

ข้อสอบทนายความ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561 ( มีผู้สอบผ่าน 25 คน )

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
ขอสอบทนายความ ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561
ข้อสอบทนายความ ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

 

ข้อสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561 (1)

ข้อสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561 (2)

ข้อสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561 (3)

ข้อสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561 (4)

 

เป็นข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สำหรับผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 

ในการสอบครั้งนี้ มี

ผู้ลงทะเบียนสอบ          จำนวน   1,591 คน

ผู้เข้ารับการทดสอบ      จำนวน   1,279 คน

ผู้ขาดการทดสอบ         จำนวน      312 คน

ผู้ผ่านการทดสอบ      จำนวน        25 คน

ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ     จำนวน     942  คน

*** ซึ่งผู้สอบผ่านคิดเป็น  1.95 % ของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด

 

รายชื่อ ทั้ง 25 คน ที่สอบผ่านดังนี้

0057   นาย                   โอภาส     เชาวลิต

0060  พันตำรวจเอก    พยงค์      สานุกูล

0063  นาย                   ธนกฤต    จงนิมิตรสถาพร

0117   ว่าที่ร้อยเอก      ณัฐวัฒน์  ยุงสันเทียะ

0265  ว่าที่ร้อยตรี        ภครินทร์   จาตุโสภานุสรณ์

0298  นางสาว              นุสิกานต์   พิชญะโสภณ

0343  นางสาว             พัชรวรรณ  รุจิระชุณห์

0478  นาย                   ยศพนธ์     สกุลโชติศักดิ์

0553  นางสาว             ศศิวิมล     วายะมะ

0555  นางสาว             ปริศนา      รามาศ

0651  นาย                    ตะวัน       เผือกผ่อง

0726  สิบเอก               สงวน       กมลเมือง

0784  นาย                    กิตติคุณ  ถิ่นพยัคฆ์

0842  นาย                    ลกากรณ์  จันทรมณี

0998  นางสาว             ชิตานันท์  ชิรัถถา

1004  นาย                     ชวกรณ์      สุทธิโภชน์

1011  นาย                      สุดี              นาราษฎร์

1015  นาย                      กมลภู         สวัสดิสาร

1191   นาย                      จิรเดช      เขาทอง

1263   นาย                      ฐปกร       แพทย์คุณ

1280  นางสาว              พิราพร      คำขาว

1336   นาย                   สิทธิชน      เชาว์วิญญูชน

1355  นาย                    ชยพัทธ์      ยางศรี

1574  นาย                    มารุจน์         ไชยสีดา

1588  นาย                  กฤษณ์        ทองนาเมือง

 

***  ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทั้ง 25 ท่าน ***

 

คำตอบ-ข้อสอบ-ทนายความ-Y2/61-ข้อ6

คำตอบ-ข้อสอบ-ทนายความ-Y2/61-ข้อ6-คะแนน

 

(Visited 1,822 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
นาวิน ขำแป้น Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
นาวิน ขำแป้น
Member

รอบ 2/61 ผ่าน 25 คน แต่รอบ 3/61 ผ่าน 201 คนครับ