ศาลจำลอง-นิติศาสตร์-มสธ.

ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559

ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

 

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #01

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #02

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #03

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #04

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #05

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #06

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #07

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #08

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #09

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #10

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #11

Download Clip :ศาลจำลอง มสธ. 1-5 ธ.ค. 2559 #12

 

นาวิน-ขำแป้น-ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย-มสธ
นาวิน-ขำแป้น-ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย-มสธ.

41444 ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เป็นชุดวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งต้องไปค้างคืนที่มหาวิทยาลัย 5 วัน 4 คืน เพื่อให้เห็นภาพจริง ในการประกอบวิชาชีพ ต่อไป จากภาพเป็นการศึกษา การว่าความ ซึ่งเราเรียกกันว่า ศาลจำลอง

 

ทนาย คอมพิวเตอร์

(Visited 572 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of