ไหว้ครู-ทนายความ

ไหว้ครู ทนายความ

ข่าวสาร

ไหว้ครู-ทนายความ

ตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้ นักศึกษาวิชาว่าความที่สอบผ่านภาคทฤษฎี ต้องได้รับการศึกษา ฝึกงาน ในสำนักงานทนายความ เพื่อได้เห็นภาพการทำงานจริงของทนายความ และ จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเป็นทนายความต่อไป

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงานอัมพรรณ วันเดิม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักศึกษาที่สอบผ่านและจะเข้ารับการฝึกหัดงาน นำพวงมาลัยมาไหว้อันแสดงถึงการคารวะบูชาครู เพื่อเป็นศิษย์มีครู เป็นขวัญ และ กำลังใจ ในการศึกษา และปฎิบัติงานอย่างมีคุณธรรมต่อไปในอนาคต

 

รายชื่อ จากซ้ายไปขวา :

เอกนรินทร์ หนูมี,  นิติธร คงสมบูรณ์, นาวิน ขำแป้น, วันเดิม สุภานันท์, สำราญ สนามทอง, จันทร์ฑิมาพร หมีเอี่ยม, วรัญญา สาระพันธ์

 

 

 

 

 

นาวิน ขำแป้น

 

(Visited 297 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of