อาญา-มาตรา-371-นาวิน-ขำแป้น

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 พาอาวุธไปในเมือง

ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมาย, กฎหมายอาญา2, กฎหมายอาญา, กฎหมาย

อาญา-มาตรา-371

คำพิพากษาฎีกาที่ 1903/2520

ปืนที่ชำรุด แม้เป็นปืนที่ไม่อาจใช้ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุด้ ก็เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและ เป็นอาวุธโดยสภาพ เมื่อจำเลย พาไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นความผิด  ตามมาตรา 371

 


คำพิพากษาฎีกาที่ 3729/2528

….การกระทำความผิดฐานพาอาวุธปืนตาม ป.อ. ม.371 นั้น
….ต้องได้ความว่าจำเลยได้นำอาวุธเคลื่อนที่ไปในถนนหรือทางสาธารณะหรือนำเข้าไปในหมู่บ้าน
….ซึ่งประกอบด้วยการกระทำที่เป็นสาระสำคัญ คือการนำอาวุธปืนเคลื่อนที่ไปในขณะกระทำผิด
….หากปรากฏว่าจำเลยเพียงแต่หยิบอาวุธปืนสั้นของเพื่อนที่วางไว้บนโต๊ะหน้าร้านขายอาหารริมถนน มาเหน็บไว้ที่เอว และคงนั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไห้
….ดังนี้ ไม่เป็นความผิดฐานพาอาวุธปืน


คำพิพากษาฎีกาที่ 3027/2526

….จำเลยเก็บปืนและนำเงิน 70,000 บาท ไว้ในลิ้นชักรถ
….เมื่อจำเลยนั่งรถไปด้วย
….ถือได้ว่าจำเลยพาอาวุธปืนติดตัวไป
….และการที่จำเลยขับรถไปส่งผู้เสียหายแล้วพากันไปนั่งดื่มสุรา
….โดยทิ้งเงินไว้ในรถซึ่งจอดอยู่ห่างจำเลย 5-6 วา แสดงว่าจำเลยไม่ได้ห่วงใยกับความปลอดภัยของทรัพย์สิน
….การที่จำเลยพาอาวุธปืนติดตัวไป
….จึงถือไม่ได้ว่ามีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์


คำพิพากษาฎีกาที่ 81/2505

….การที่จำเลยพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
….โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดตามมาตรา 371 นั้น
….แม้อาวุธปืนของกลางจะเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนโดยจำเลยได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองก็ดี
….ศาลก็ยังมีอำนาจริบได้


 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371

ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น

สารบัญ ประมวลกฎหมายอาญา

(Visited 4,130 times, 7 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of