ปพพ-บรรพ-1-หลักทั่วไป-6-ลักษณะ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป มี 6 ลักษณะ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์, ประมวลกฎหมาย
ปพพ-บรรพ-1-หลักทั่วไป-6-ลักษณะ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 1 มี 6 ลักษณะ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป มี 6 ลักษณะ

บรรพ ลักษณะ หมวด ส่วน

ข้อความเบื้องต้น                                            มาตรา              [1-3]              (๑-๓)

บรรพ 1 หลักทั่วไป 6 ลักษณะมาตรามาตรา
ลักษณะ ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป[ 4 - 14 ]( ๔ - ๑๔ )
ลักษณะ ๒บุคคล
หมวด ๑
บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ ๑
สภาพบุคคล[ 5 - 18 ]( ๕ - ๑๘ )
ส่วนที่ ๒
ความสามารถ[ 19 - 36 ]( ๑๙ - ๓๖ )
ส่วนที่ ๓
ภูมิลำเนา[ 37 - 47 ]( ๓๗ - ๔๗ )
ส่วนที่ ๔
สาบสูญ[ 48 - 64 ]( ๔๘ - ๖๔ )
หมวด ๒
นิติบุคคล
ส่วนที่ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป[ 65 - 77 ]( ๖๕ - ๗๗ )
ส่วนที่ ๒
สมาคม[ 78 - 109 ]( ๗๘ - ๑๐๙ )
ส่วนที่ ๓
มูลนิธิ[ 110 - 136 ]( ๑๑๐ - ๑๓๖ )
ลักษณะ ๓ทรัพย์[ 137 - 148 ]( ๑๓๗ - ๑๔๘ )
ลักษณะ ๔นิติกรรม
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป[ 149 - 153 ]( ๑๔๙ - ๑๕๓ )
หมวด ๒
การแสดงเจตนา[ 154 - 171 ]( ๑๕๔ - ๑๗๑ )
หมวด ๓
โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม[ 172 - 181 ]( ๑๗๒ - ๑๘๑ )
หมวด ๔
เงื่อนไขและเงื่อนเวลา[ 182 - 193 ]( ๑๘๒ - ๑๙๓ )
ลักษณะ ๕ระยะเวลา[ 193/1 - 193/8 ]( ๑๙๓/๑ - ๑๙๓/๘ )
ลักษณะ ๖อายุความ
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป[ 193/9 - 193/29 ]( ๑๙๓/๙ - ๑๙๓/๒๙ )
หมวด ๒
กำหนดอายุความ[ 193/30 - 193/35 ]( ๑๙๓/๓๐ - ๑๙๓/๓๕ )

 

(Visited 1,250 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มี 6 บรรพ | กฎหมายไทย Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] บรรพ 1 หลักทั่วไป […]