คดีแพ่ง-2-ประเภท-นาวิน-ขำแป้น

คดีแพ่ง มี 2 ประเภท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, กฎหมายวิธีสบัญญัติ1, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, กฎหมาย
คดีแพ่ง-2-ประเภท
คดีแพ่ง-มี-2-ประเภท -คดีมีข้อพิพาท-กับ-คดีไม่มีข้อพิพาท

 

คดีแพ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. คดีมีข้อพิพาท หรือ คดีสองฝ่าย
  2. คดีไม่มีข้อพิพาท หรือ คดีฝ่ายเดียว
(Visited 2,480 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of