สัญญากู้เงิน-นาวิน-ขำแป้น

สัญญากู้เงิน

หนังสือสัญญากู้, สัญญา, ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ, กฎหมาย
ประมวลกฎหมายอาญา-Click
ประมวลกฎหมายอาญา-Click
สัญญากู้เงิน-นาวิน-ขำแป้น
สัญญากู้เงิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 653  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

         ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

 

หนังสือ-สัญญากู้เงิน
หนังสือ-สัญญากู้เงิน

 

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_01
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_01

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_02
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_02

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_03
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_03

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_04
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_04

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_05
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_05.

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_06
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_06

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_07
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_07

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_08
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_08

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_09
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_09

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_10
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_10

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_11
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_11

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_12
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_12

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_13
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_13

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_14
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_14

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_15
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_15

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_16
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_16

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_17
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_17

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_18

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_18

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_19
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_19

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_20
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_20

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_21
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_21

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_22
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_22

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_23
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_23

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_24
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_24

 

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_25
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_25

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_26

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_26คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_27

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_27

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_28
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_28

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_29

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_29

คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_30
คำแนะนำ-สัญญากู้ยืมเงิน_Page_30

 

 

(Visited 26,778 times, 1 visits today)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
เตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ | กฎหมายไทย
Guest

[…] หนังสือสัญญากู้ […]