สวัสดีปีใหม่ 2562 : Happy New Year 2019 : ทนายความ คอมพิวเตอร์

สวัสดีปีใหม่ 2562 : Happy New Year 2019

ข่าวสาร, ทั่วไป
สวัสดีปีใหม่ 2562 : Happy New Year 2019

ในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ขออำนาจแห่งความดีทั้งปวง ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ แคล้วคลาดจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีฐานะที่มั่นคง สืบไป ตลอดกาลนาน ….
…. นายนาวิน ขำแป้น ….

May the New Year bring Joy, Pleace & happiness to you & you Family ..... Happy New Year 2562.
(Visited 77 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of