ขอกักขัง-อุปการะเลี้ยงดู-ทนายความ-นาวิน-ขำแป้น-1

คดีแพ่งก็โดนขังได้ เมื่อไม่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู

เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ทนายความโจทก์ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ต้องทำอย่างไร ?