ประวัติส่วนตัว นาวิน ขำแป้น

นาวิน ขำแป้น

นาวิน-ขำแป้น-logo

นาวิน ขำแป้น

จบการศึกษา / Graduate
__________________________________หลักสูตร/Couse: วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร : ปีการศึกษาที่จบ: 2540 / 1997
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์-คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
Bachelor’s Degree ,[ B.Sc.( Physics Computer and Electronics ) ] Naresuan University

__________________________________


หลักสูตร/Couse: นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ปีการศึกษาที่จบ: 2559 / 2016
ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Bachelor of Laws [ LL.B. ] Sukhothai Thammathirat Open University

__________________________________สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๙๗๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ลำดับที่ ๒๖๙(๑)


__________________________________

นาวิน-ขำแป้น-logo
นาวิน-ขำแป้น-logo
___________________________________________________________


Certificate

นาวิน-ขำแป้น-Cert-AOT-FF
นาวิน-ขำแป้น-Cert-miniMBA
นาวิน-ขำแป้น-Cert-Grid
นาวิน-ขำแป้น-Certwin2000
นาวิน-ขำแป้น-Cert-UNIX
นาวิน-ขำแป้น-Cert-กฎหมายแรงงานใหม่ยุคไทยแลนด์-4.0
(Visited 216 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of