ประวัติส่วนตัว นาวิน ขำแป้น

นาวิน ขำแป้น

นาวิน-ขำแป้น-logo

นาวิน ขำแป้น

จบการศึกษา / Graduate
__________________________________หลักสูตร/Couse: วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร : ปีการศึกษาที่จบ: 2540 / 1997
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์-คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
Bachelor’s Degree ,[ B.Sc.( Physics Computer and Electronics ) ] Naresuan University

__________________________________


หลักสูตร/Couse: นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ปีการศึกษาที่จบ: 2559 / 2016
ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Bachelor of Laws [ LL.B. ] Sukhothai Thammathirat Open University

__________________________________

หลักสูตร/Couse: วิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ปีการศึกษาที่จบ: 2561 / 2018
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
Lawyer 49 from Lawyers Council Under the Royal Patronage.

__________________________________สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๙๗๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ลำดับที่ ๒๖๙(๑)


__________________________________

นาวิน-ขำแป้น-logo
นาวิน-ขำแป้น-logo
___________________________________________________________


Certificate

ปริญญาบัตร-ฟิสิกส์-คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์-นาวิน-ขำแป้น
ปริญญาบัตร-นิติศาสตร์-นาวิน-ขำแป้น
นาวิน-ขำแป้น-Cert-ประกาศนียบัตร-ทนายความ-49
นาวิน-ขำแป้น-Cert-miniMBA
นาวิน-ขำแป้น-Cert-AOT-FF
นาวิน-ขำแป้น-Cert-Grid
นาวิน-ขำแป้น-Certwin2000
นาวิน-ขำแป้น-Cert-UNIX
นาวิน-ขำแป้น-Cert-กฎหมายแรงงานใหม่ยุคไทยแลนด์-4.0
นาวิน-ขำแป้น-Cert-ประกาศนียบัตร-ศิลปะการถามค้าน
นาวิน-ขำแป้น-Cert-ประกาศนียบัตร-ทนายความประจำสถานีตำรวจ
(Visited 372 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of