ท่องตัวบท

ท่องตัวบท

 

Question 1

มาตรา 80

  ผู้ใด กระทำความผิดแต่กระทำไป หรือกระทำไป แต่การกระทำนั้น ผู้นั้น กระทำความผิด ผู้ใด กระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษ ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ
 

(Visited 1,521 times, 1 visits today)