ท่องตัวบท

ท่องตัวบท

  • ประมวลกฎหมายอาญา

 

Question 1

มาตรา 63

ถ้าผลของการกระทำความผิดใดทำให้ผู้กระทำ ผลของการกระทำความผิดนั้นต้องเป็น
 

(Visited 848 times, 1 visits today)