ท่องตัวบท

ท่องตัวบท

 

Question 1

ท่อง-อาญา-มาตรา-86-Q
ท่อง-อาญา-มาตรา-86-Q

มาตรา 86

  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็น หรือ ในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด กระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะ หรือ นั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็น การกระทำความผิด ต้องระวางโทษ ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่ นั้น
 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 3,280 times, 1 visits today)