ถอดเทป-บรรยาย-ปฏิบัติ-48-by-นาวิน-ขำแป้น

ถอดเทปจากการบรรยายการฝึกอบรมเพื่อ สอบ ทนายความ ภาคปฏิบัติรุ่น 48

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ถอดเทป-บรรยาย-ปฏิบัติ-48-by-นาวิน-ขำแป้น

ถอดเทปจากการบรรยายการฝึกอบรมวิชาว่าความ เพื่อสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 48 บรรยายโดย อาจารย์ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ถอดเทปโดย นาวิน ขำแป้น

อ.สมบัติ-ขอบเขตข้อสอบ-001df_Page_1

 

อ.สมบัติ-ขอบเขตข้อสอบ-001df_Page_2

อ.สมบัติ-ขอบเขตข้อสอบ-001df_Page_3

อ.สมบัติ-ขอบเขตข้อสอบ-001df_Page_4

อ-สมบัติ-001-by-นาวิน-ขำแป้น

อ-สมบัติ-002-by-นาวิน-ขำแป้น

อ-สมบัติ-003-by-นาวิน-ขำแป้น

อ-สมบัติ-004-by-นาวิน-ขำแป้น

อ-สมบัติ-005-by-นาวิน-ขำแป้น

อ-สมบัติ-006-by-นาวิน-ขำแป้น

อ-สมบัติ-007-by-นาวิน-ขำแป้น

Notice-อ-สมบัติ-001-by-นาวิน-ขำแป้น

 

Notice-อ-สมบัติ-002-by-นาวิน-ขำแป้น

 

Notice-อ-สมบัติ-003-by-นาวิน-ขำแป้น

 

โนติสคู่สมรส-อ-สมบัติ-001-by-นาวิน-ขำแป้น

 

โนติสคู่สมรส-อ-สมบัติ-002-by-นาวิน-ขำแป้น

(Visited 168 times, 12 visits today)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of