สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

กฎหมายพานิชย์1, กฎหมาย, สรุปจากตำรา
สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 944/2512

ทำสัญญาเช่าห้องแถว 2 ชั้น ฉบับแรกมีกำหนด 3 ปี ระหว่างอายุสัญญาเช่า ได้ทำสัญญาอีก 1 ฉบับ

โดยผู้ให้เช่ารับจะให้เช่าห้องดังกล่าวต่อจากสัญญาเช่าฉบับแรกอีก 9 ปี และผู้เช่ารับภาระซ่อมแซม ต่อเติมพื้นประตูและทำชั้นที่สามเพิ่ม ทั้งได้ทำการดังกล่าวแล้ว

     สัญญาฉบับหลังย่อมเป็น 

   “สัญญาต่างตอบแทนชนิด พิเศษ นอกเหนือไปจากสัญญาเช่าธรรมดา”

   “ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีเอกสารมาแสดงหรือบังคับให้จดทะเบียน”

 

(Visited 597 times, 1 visits today)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of