ป-แพ่งและพานิชย์-มาตรา-425

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 425

กฎหมาย, กฎหมายพานิชย์1, กฎหมายแพ่ง2, ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 425

ป-แพ่งและพานิชย์-มาตรา-425

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 425

นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

 

(Visited 39 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น