เตรียมสอบ-ทนายความ-ภาคปฏิบัติ-นาวิน-ขำแป้น

Check List การเตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ รุ่น 48

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

เตรียมสอบ-ทนายความ-ภาคปฏิบัติ
เตรียมสอบ-ทนายความ-ภาคปฏิบัติ

 

Check List นี้เป็นเพียงพื้นฐานของผู้กำลังจะเป็นทนายความต้องรู้และยังมีอย่างอื่นที่เป็นรายละเอียดแตกย่อยลงไปอีกหลายแบบ จึงขอรวบรวมไว้เป็นแนวทางให้ลองลงคะแนนความแม่นยำของตัวเองในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าของแต่ละหัวข้อ เพื่อคอยทบทวนอันไหน คะแนนน้อย ให้ทบทวนอันนั้นก่อน และเมื่อเราแม่นยำตาม Check list พื้นฐานนี้แล้วจึงหาแบบที่ไม่เคยเจอมาฝึกเพิ่ม และคอยหมั่นทบทวนเรื่องเก่าอย่างสม่ำเสมอ เท่านี้การสอบผ่านแบบคะแนนสูง ๆ ก็อยู่แค่เอื้อมครับ..

 

คดีมีข้อพิพาท

คดีไม่มีข้อพิพาท

 • คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 • คำร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
 • คำร้องขอให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์

คำร้อง : คดีแพ่ง

 • คำร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัด
 • คำร้องขอรวมคดี
 • คำร้องขอเลื่อนคดี
 • คำร้องขอหมายเรียกพยานบุคคล
 • คำร้องขอให้ชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
 • คำร้องขอขยายระยะเวลา
 • คำร้องขอออกหมายบังคับคดี
 • คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
 • คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน
 • คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง
 • คำร้องขอให้เพิ่มโทษ
 • คำร้องขอดำเนินคดีต่างผู้ตาย
 • คำร้องขอเรียกคู่ความเข้ามาแทนที่คู่ความผู้มรณะ

คำร้อง : คดีอาญา

 • คำร้องขอถอนฟ้อง
 • คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
 • คำร้องขอหมายเรียกพยานบุคคล
 • คำร้องทุกข์

คำแถลง

 • คำแถลงขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์
 • คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
 • คำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต
 • คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
 • คำแถลงขอคัดคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 • คำแถลงขอรับเงินค่าขึ้นศาลคืน

หนังสือ

สัญญา

 • หนังสือสัญญากู้
 • หนังสือสัญญาเช่าบ้าน
 • หนังสือจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล
 • หนังสือรับสภาพหนี้

พินัยกรรม

(Visited 238 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of