CheckList-สอบใบอนุญาติให้เป็นทนายความ-ภาคปฏิบัติ

Check List การเตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
CheckList-สอบใบอนุญาติให้เป็นทนายความ-ภาคปฏิบัติ
CheckList-สอบใบอนุญาติให้เป็นทนายความ-ภาคปฏิบัติ

Check List นี้เป็นเพียงพื้นฐานของผู้กำลังจะเป็นทนายความต้องรู้และยังมีอย่างอื่นที่เป็นรายละเอียดแตกย่อยลงไปอีกหลายแบบ จึงขอรวบรวมไว้เป็นแนวทางให้ลองลงคะแนนความแม่นยำของตัวเองในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าของแต่ละหัวข้อ เพื่อคอยทบทวนอันไหน คะแนนน้อย ให้ทบทวนอันนั้นก่อน และเมื่อเราแม่นยำตาม Check list พื้นฐานนี้แล้วจึงหาแบบที่ไม่เคยเจอมาฝึกเพิ่ม และคอยหมั่นทบทวนเรื่องเก่าอย่างสม่ำเสมอ เท่านี้การสอบผ่านแบบคะแนนสูง ๆ ก็อยู่แค่เอื้อมครับ..

 

คดีมีข้อพิพาท

คดีไม่มีข้อพิพาท

 

คำให้การ : ฟ้องแย้ง

 

คำร้อง : คดีแพ่ง

 • คำร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัด
 • คำร้อง/คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง
 • คำร้องขอรวมคดี
 • คำร้องขอเลื่อนคดี
 • คำร้องขอหมายเรียกพยานบุคคล
 • คำร้องขอให้ชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
 • คำร้องขอขยายระยะเวลา
 • คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
 • คำร้องขอออกหมายบังคับคดี
 • คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
 • คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน
 • คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง
 • คำร้องขอให้เพิ่มโทษ
 • คำร้องขอดำเนินคดีต่างผู้ตาย
 • คำร้องขอเรียกคู่ความเข้ามาแทนที่คู่ความผู้มรณะ

คำร้อง : คดีอาญา

คำแถลง

 • คำแถลงขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์
 • คำแถลงขอให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
 • คำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต
 • คำแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
 • คำแถลงขอคัดคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 • คำแถลงขอรับเงินค่าขึ้นศาลคืน

หนังสือ

สัญญา

พินัยกรรม

(Visited 659 times, 1 visits today)

Leave a Reply

1 Comment on "Check List การเตรียมสอบทนายความภาคปฏิบัติ"

avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of