คำฟ้องคดีแพ่ง ป.วิ.แพ่ง. ม.172

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172

ประมวลกฎหมาย, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, กฎหมายวิธีสบัญญัติ2, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, กฎหมาย

ประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172

ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 57 ให้โจทก์เสนอข้อหาของตนโดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้น

คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น

ให้ศาลตรวจคำฟ้องนั้นแล้วสั่งให้รับไว้ หรือให้ยกเสีย หรือให้คืนไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18

 

คำฟ้องคดีแพ่ง ป.วิ.แพ่ง. ม.172
คำฟ้องคดีแพ่ง ป.วิ.แพ่ง. ม.172

 

(Visited 286 times, 1 visits today)

One thought on “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172

ใส่ความเห็น