ประมวลกฎหมายอาญา-67-68-72

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 72

กฎหมาย, กฎหมายอาญา1

มาตรา 67      กระทำความผิดด้วยความจำเป็น ไม่ต้องรับโทษ

มาตรา 68      ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีความผิด

มาตรา 72       บันดาลโทสะ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงไดก็ได้

ประมวลกฎหมายอาญา-67-68-72
ประมวลกฎหมายอาญา-67-68-72
(Visited 206 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น